Óbecse község részletes szabályozási terve módosítására és kiegészítésére vonatkozó tervezet r ö v i d í t e t t e l j á r á s b a n t ö r t é n ő K Ö Z S Z E M L É R E B O C S Á T Á S A

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala

Településrendezési, Épitésügyi, Közművesitési,

Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya

A tervezési és épitési törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09., 64/10.-AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13. – az AB Határozata, 50/13. – az AB Határozata, 98/13. – az AB Határozata, 132/14., 145/14., 83/19., 31/19. – más. törvény, 9/2020. és 52/2021. számok) 51b. szakaszaival és A területi és településrendezési tervdokumentumok tartalmáról, kidolgozásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat (SzK Hivatalos Közlönye, 32/2019. szám) 55. szakaszával összhangban

K i r h i r d e t i

Óbecse község részletes szabályozási terve módosítására és kiegészítésére vonatkozó tervezet

r ö v i d í t e t t e l j á r á s b a n   t ö r t é n ő

K Ö Z S Z E M L É R E B O C S Á T Á S Á T

Óbecse község részletes szabályozási terve módosítására és kiegészítésére vonatkozó tervezet ( a továbbiakban: Tervtervezet) az alábbiakra vonatkoznak:

  • 1. 1. számú lokáció – az óbecsei KK 5430., 5431., 5435/1., 5437/1., 5438/2., 5438/3., 5429/8., 5429/6., 54/29/5., 5429/4., 5429/3., 5429/2., 5429/1. számú kataszteri parcellái rendezési és építési szabályainak kivizsgálása és megállapítása, össz terület: 86.041 m2,

  • 2. 2. számú lokáció – az óbecsei KK 7986/1. számú kataszteri parcellája rendezési és építési szabályainak kivizsgálása és megállapítása, össz terület: 25.820 m2,

  • 3. 3. számú lokáció – az óbecsei KK 3115/1. és 3114. számú kataszteri parcellái rendezési és építési szabályainak kivizsgálása és megállapítása, össz terület: 5.367 m2,

A terv módosításával és kiegészítésével átfogott terület 119982 m2.

  1. A Tervezet rövidített eljárásban történő közszemlére bocsátása 15 napot ölel fel, 2021. november 6. és 2021. november 20. között.

A Tervtervezet közszemléje A területi és településrendezési tervdokumentumok tartalmáról, kidolgozásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat eljárás 60. szakaszával (SzK Hivatalos Közlönye 32/2019. szám) összhangban minden munkanapon 1100-1500 óra között az Óbecse Község Közigazgatási Hivatala, Felszabadulás tér 2., 48-as számú irodájában zajlik.

A Tervezet az érdeklődők megtekinthetik:

  • analóg és digitális formában a Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 48-as számú irodájában,

  • digitális formában, pedig Óbecse község hivatalos honlapján ( www.becej.rs )

A jogi és természetes személyek a Tervezettel kapcsolatos észrevételeiket kizárólag irásos formában juttathatják el Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának, Településrendezési, épitésügyi, Közművesitési, Közlekedési és Felügyelőségi Osztályához, a Felszabadulás tér 2., 21220 Óbecse címre, legkésőbb 2021. november 20-ig.

  1. A Tervtervezet nyilvános bemutatását 2021. november 12-én tarják meg 1100 órakor Óbecsén, a Községháza kistermében, a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

  1. Az Óbecse község Tervügyi bizottságának nyilvános ülését 2021. november 22-én tartják 1500 órakor Óbecsén, a Községháza kistermében, Felszabadulás tér 2.

Osztályvezető:

Doroslovački Daniela, építészmérnök – mester