NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PROGRAMJAINAK A 2020. ÉVI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE A nem kormányzati szervezetek szociális védelmi programjai területén

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Óbecse község

Óbecse község költségvetési eszközeinek

a nem kormányzati szervezetek számára történő

odaítélési eljárását lefolytató Bizottság

Ikt. sz.: II 454-9/2020

Kelt: 2020. 03. 04.

ÓBECSE

 

A programok ösztönzésére vagy a nem kormányzati szervezetek által megvalósított közérdekű programok finanszírozásához hiányzó eszközökre szánt eszközökről szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye 16/2018) 5. szakasza, Szabályzat Óbecse község költségvetési eszközei odaítélési és ellenőrzési eljárásáról egyesületek részére, Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2020) 8. szakasza, és Óbecse község 2020-as évi költségvetéséről szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 23/2019) alapján, Óbecse község elnöke 2020. 03. 04-án kiírja a

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PROGRAMJAINAK A 2020. ÉVI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE

 

A nem kormányzati szervezetek szociális védelmi programjai területén

 

 

1.KÖZÉRDEK

 

Kiírják a nyilvános pályázatot az egyesületek által megvalósított Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére vagy a programok finanszírozásához szükséges hiányzó eszközrészekre – a szociális védelem (a hadirokkantak védelme, a rokkant személyek védelme, a gyermekek társadalmi gondviselése, az idősek segítése, egészségvédelem) területén.

 

2.FELTÉTELEK, AMELYEKNEK A PROGRAM JAVASLATTEVŐJE MEG KELL, HOGY FELELJEN

 

A pályázaton részt vehetnek azok az egyesületek:

 1. amely bejegyzett a tövénnyel összhangban és Óbecse község területén lévő székhellyel vagy szevezettel rendelkezik,
 2. amely célja, az egyesület alapító okirata és alapszabályzata szerint olyan területen valósul meg, amelyen a program megvalósul,
 3. amely legkevesebb hat hónapja bejegyzett azon tevékenység végzésére, amelyre a pályázatot kiírták, vagyis legalább egy éve, ha 500.000 dinár feletti összegre pályázik,
 4. amely közvetlen felelős a program előkészítéséért és kivitelezéséért, és
 5. amely nincs felszámolási, csődeljárási vagy ideiglenesen tiltott tevékenység végzése miatti eljárás alatt.

 

3.AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAI PÉNZELÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK ÖSSZEGE

 

A teljes összeg, amelyet Óbecse község 2020. évi költségvetéséből az egyesületek programjaira fordítanak a szociális védelem területén, 1.750.000,00 dinárt tesz ki, és az Óbecse község 2020. évi költségvetéséről szóló határozatban van előirányozva: 4. rész 1. fejezet 11. Program – Szociális és gyermekvédelem, 1901-0003-as programaktivitásban lévő 090-es funkció, 128-as pozíció, 481-es gazdasági besorolás – dotációk nem kormányzati szerveknek.

 

A nem kormányzati szervezeteknek szánt eszközök nem használhatóak a nem kormányzati szervezetek tevékenységének rendes pénzelésére, csak a meghatározott programok finanszírozására.

 

4.A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDEJE:

 

Az eszközöket annak a programnak ítélik oda, amelyik legkésőbb 2020. 12. 31-ig meg fog valósulni.

 

A nem kormányzati szervezet több programmal vagy projektummal is részt vehet az eszközök odaítélésére irányuló pályázaton, de az eszközöket, amelyek Óbecse község költségvetéséből származnak, csak egy projektum pénzelésére ítéljük oda pályázat alapján, egy költségvetési év folyamán.

 

5.A PROGRAMOK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI:

A program kiválasztása, amelyet Óbecse község költségvetési eszközeiből fognak finanszírozni, a következő általános kritériumok alapján folyik:

 1. a program referenciái: a terület, amelyen megvalósul a program, a program tartamának hossza, a program felhasználóinak száma, a program fejlődési lehetőségei és fenntarthatósága;
 2. célok, amelyeket elérnek: a közérdeklődés elégedettségének mértéke, az állapot előrehaladásának szintje a területen, amelyben a program folytatódik;
 3. a program társfinanszírozása más forrásokból: saját bevételek, a Szerb Köztársaság költségvetése, az autonóm tartományi vagy helyi önkormányzati egységek, Európai Uniós alap, ajándék, adomány, hagyaték, hitel és más, a program finanszírozásához szükséges eszköz rész hiányzása esetében;
 4. az eszköz törvényessége és hatékonysága és a korábbi programok fenntarthatósága: ha korábban voltak használva költségvetési eszközök, teljesítve lettek-e a szerződéses kötelezettségek.

 

6.A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓNAK A KÖVETKEZŐKET KELL TARTALMAZNIA:

 

A pályázat benyújtója köteles mellékelni az alábbi dokumentumokat:

 

 1. kitöltött jelentkezési űrlap (2. melléklet)
 2. a programjavaslat kitöltött űrlapja (3. melléklet)
 3. a projektum narratív költségvetésének kitöltött űrlapja (4. melléklet)
 4. a projektum költségvetésének kitöltött űrlapja (4.a melléklet)
 5. a jelentkezés benyújtójának kitöltött nyilatkozata a kötelezettségek elfogadásáról (5. melléklet)

 

7.A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA

 

A pályázatra való jelentkezést a pályázati Bizottságnak kell benyújtani (2., 3., 4., 4.a és 5. melléklet), amely a pályázati dokumentáció szerves részét képezi.

 

A késve érkező és hiányos jelentkezéseket, illetve azokat a jelentkezéseket, amelyek nincsenek összhangban a pályázati feltételekkel és az előírt űrlapokkal, nem fogják figyelembe venni.

 

A jelentkezéseket lezárt borítékban kell benyújtani, amely a következő megjelöléssel van ellátva: Nyilvános pályázat a nem kormányzati szervezetek programjainak pénzelésére – szociális védelem. A jelentkezést ajánlott küldeményként is el lehet küldeni a 21220 Óbecse, Felszabadulás tér 2. címre vagy át lehet adni Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában (7-es iroda).

 

A pályázati dokumentációt Óbecse község hivatalos honlapjáról (www.becej.rs) és az e-Uprava portálról lehet letölteni.

 

8.A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE ÉS A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK SZÁNT ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK HATÁRIDEJE

 

 1. A jelentkezés és a programjavaslat benyújtásának határideje a pályázat közzétételétől számított 15 nap.
 2. A benyújtott programok értékelése és rangsora, amelyet a pályázati bizottság határoz meg, Óbecse község hivatalos honlapján és az e-Uprava portálon lesz közzétéve, a jelentkezés átadása határidejének lejártától számított 60 napon belül.
 3. Óbecse község költségvetéséből pénzelt programok kiválasztásáról szóló határozatot meghozzák az ellenvetések átadásának lejártától számított 30 napos határidőn belül.

 

 

 

A megközelítő kritériumok, amelyek alapján a benyújtott programok értékelését és pontozását végzik Óbecse község költségvetési eszközei egyesületek részére történő odaítélési és ellenőrzési eljárásáról szóló Szabályzatban vannak meghatározva, Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére.

 

További információt a 064-89-59-083-as telefonszámon kaphatnak Stefaniga Csabától, Óbecse Község művelődéssel, civil szervezetekkel és regionális együttműködéssel megbízott községi tanácstagjától.

 

 

 

                                                                                                     KÖZSÉGI ELNÖK

    Dragan Tošić

Kidolgozta: 

Marijana Lovrić                                                                                                 

 


Mellékletek: