nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a Maksim Gorkij utca 2. hsz. alatt található -NS65, NSU65, NSO65 bázisállomás Mileševo- Projektum környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy a fennálló állapot értékelésével kapcsolatban nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a Maksim Gorkij utca 2. hsz. alatti, 89/2 KO mileševói kataszteri parcellán található „NS65, NSU65, NSO65 bázisállomás Mileševo” Projektum  környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó a Telekom Srbija Telekommunikációs vállalat Rt., Belgrád, Takovska utca 2., az újvidéki hálózati rendszer és műszaki részleg igazgatósága, Újvidék, Néphősök utca 2., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt az „NS65, NSU65, NSO65 bázisállomás Mileševo” projektum kapcsán Mileševón, a Maksim Gorkij utca 2. szám alatt, a 89/2 KO mileševói kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

 

A környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozó eljárás lefolytatása után: 2019. április 16-án meghozták a IV 06 501-14/2019-es számú határozatot arról, hogy nincs szükség környezeti hatástanulmányra a környezetre gyakorolt hatása miatt.

 

A meghozott határozatba betekinthetnek jelen szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában minden munkanapon 10-től 12 óráig jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napon belül.

 

Az érdekelt nyilvánosság és a projektumhordozó fellebezést nyújthat be a meghozott Határozattal kapcsolatban a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál lehet benyújtani, e szerv által.