nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a 7929/11 KK óbecsei kataszteri parcellán található Projektum  környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy a fennálló állapot értékelésével kapcsolatban nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a 7929/11 KK óbecsei kataszteri parcellán található „Termelő csarnok kiépítése FSZ+A/FSZ+Galéria a kísérő tartalommal- I fázis” Projektum  környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó a BELGRÁD-ZVEZDARAI I-NOVI TEKSTILI KFT., Belgrád, Roosevelt utca 48., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a „Termelő csarnok kiépítése FSZ+A/FSZ+Galéria a kísérő tartalommal- I fázis” PROJEKTUM kapcsán, amely Óbecsén, az Ipari zónában található, az Újvidéki utcában, a 7929/11 KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén.  

A környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozó eljárás lefolytatása után: 2019. május 15-én meghozták a IV 06 501-20/2019-es számú határozatot arról, hogy nincs szükség környezeti hatástanulmányra a környezetre gyakorolt hatása miatt.

A meghozott határozatba betekinthetnek jelen szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában minden munkanapon 10-től 12 óráig jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napon belül.

Az érdekelt nyilvánosság és a projektumhordozó fellebbezést nyújthat be a meghozott Határozattal kapcsolatban a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál lehet benyújtani, e hatóság által.