MEGSZERVEZI A VÁROSRENDEZÉSI PROJEKTUM NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT A GALVANIZÁLÓ KIÉPÍTÉSÉRE A 7329/9-ES SZÁMÚ PARCELLÁN ÉS AZ INFRASTRUKTÚRÁLIS INSTALLÁCIÓ HOZZÁÉPÍTÉSÉRE AZ ÓBECSEI KNOTT AUTOFLEX YUG MÁR MEGLÉVŐ KOMPLEXUMA KERETÉBEN

Szerb Köztársaság

Vajdaság AT

Óbecse községi közigazgatás

Városfejlesztési, építészeti, kommunális

munkák, közlekedés és feléügyelőség osztálya

Ikt.szám: IV 02 351-508/2018

Kelt: 2018. 05. 15.

Óbecse

 

A tervezési és építési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09-jav., 64/10-SZK A határozata, 24/11., 121/12., 42/13- SZK A határozata, 50/13-A határozat, 98/13- SZK A határozata,132/14. és 145/14. számok) 63. szakasza 2. bekezdése alapján az Óbecse községi közigazgatás Városfejlesztési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és feléügyelőség osztálya

 

MEGSZERVEZI

 

A VÁROSRENDEZÉSI PROJEKTUM NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT

A GALVANIZÁLÓ KIÉPÍTÉSÉRE A 7329/9-ES SZÁMÚ PARCELLÁN ÉS AZ INFRASTRUKTÚRÁLIS INSTALLÁCIÓ HOZZÁÉPÍTÉSÉRE AZ ÓBECSEI KNOTT AUTOFLEX YUG MÁR MEGLÉVŐ KOMPLEXUMA KERETÉBEN

 

 

MEGHÍVNAK minden érdekelt jogi és természetes személyt, hogy tekintse meg a városrendezési projektum A GALVANIZÁLÓ KIÉPÍTÉSE ÉS AZ INFRASTRUKTÚRÁLIS INSTALLÁCIÓ HOZZÁÉPÍTÉSE A KNOTT AUTOFLEX YUG MÁR MEGLÉVŐ KOMPLEXUMA KERETÉBEN, Gyáripari övezet, 7929/9-es számú KK Óbecse parcellán. A befektető a KNOTT AUTOFLEX YUG, Újvidéki utca 202.

 

A városrendezési projektum BEMUTATÁSÁNAK IDEJE 2018. 05. 21-től számított 7 nap, munkanapokon 11 és 15 óra között.

 

A PREZENTÁCIÓ HELYE Óbecse község községháza, Felszabadulás tér 2., 54A számú iroda.

 

A prezentáció tartalmával kapcsolatos ÉRTESÍTÉST  a természetes és jogi személyek a városrendezési szakszolgálattól kaphatnak, a nyilvános bemutatás időtartama alatt.

 

A városrendezési projektummal kapcsolatos ÉSZREVÉTELEKET ÉS JAVASLATOKAT a nyilvános prezentáció időtartama alatt kizárólag írásos formában kézbesíthetik Óbecse községi közigazgatás Városfejlesztési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és feléügyelőség osztályának.

 

 

Az osztály vezetője

Milica Nešić, okl. épít. mérn.

UrbanistickiProjekat