KÖZSZEMLÉRE BOCSÁTÁSÁT

Óbecse Község Közigazgatási hivatala

Településrendezési, Épitésügyi , Közművesitési,

Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya

 

A tervezési és épitésügyi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 72/09, 81/09,64/10-AB határozata, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, és 145/14 számjainak) 50. szakaszával és Szabályzati eljárás a tervdokumentumok tartalmáról, és kidolgozásának módjáról  (SzK Hivatalos Közlönye 64/2015, szám) 56. szakasza 3. bekezdésével öszhangban

 

Kirhirdeti,  Óbecsén

Távfűtési biotüzelésű hőkazán

Részletes regulációs tervének

KÖZSZEMLÉRE BOCSÁTÁSÁT

 

A távfűtési biotüzelésű hőkazán részletes rendezési  tervének tervezete  magába foglalja az Óbecsei területrendezési határ  keleti területi egységét,  az  „Újfalut” ami a vasúti nyomvonal mentén húzódik Óbecse épitési övezetén belül. ( a követő szövegben : a területrendezési szabályozás tervezete)

  1. A közszemle a Területrendezési szabályozás tervezetébe 30 nap alatt tartandó

meg , időrendben e folyami év május hó 14-től , a folyami év június hó 12-éig.

Öszhangban  Az urbanisztikai és területrendezési   tervdokumentumok  tartalmáról és kidolgozásának módjáról  szóló Szabályzati eljárás 59 szakaszával  (SzK Hivatalos Közlönye 64/2015, szám) a fenti területrendezési szabályozás tervezete közszemlére lesz bocsátva minden munkanapon az emlitett időközben 1100 -1500 óráig az Óbecsei önkormányzat helységében , Felszabadulás tér 2.  -51/A számú irodájában .

A területrendezési szabályozás tervezete az érdeklődő közvélemény részére:

-megtekinthető lesz analóg és digitális formában az emlitett  időszakban , az 51/A számú irodában ,

-illetve digitális formában Óbecse község internet cimén (www@becej.rs)

A jogi és természetes személyek a Területrendezési szabályozás tervezetére észrevételeiket  kizárólag irásos formában juttathatják el Óbecse község Közigazgatási hivatala , Településrendezési , épitésügyi, közművesitési, közlekedési és felügyelőségi osztályához, a Felszabadulás tér 2. , 21220 Óbecse cimre legkésőbb  2018.június 12-éig.

  1. A Területrendezési szabályozás tervezetének nyilvános bemutatását 2018. május 31-én tarják 1200 órakor az óbecsei községháza kistermében, Óbecse , Felszabadulás tér 2.
  2. Az Óbecse község Területrendezési bizottságának nyilvános ülését 2018.június  14-én tartják 1200 órakkor az óbecsei községháza kistermében , Felszabadulás tér 2.

 

 

Osztályvezető:

 

Milica Nešić  okleveles épitőmérnök

 

GRAFIKA

TEKST