környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a „Raktározási és nem veszélyes hulladék kezelésére szolgáló objektumok” megnevezésű Projektumnak

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a benyújtott kérvényről a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a „Raktározási és nem veszélyes hulladék kezelésére szolgáló objektumok” megnevezésű Projektumnak a környezetre gyakorolt hatása miatt, amely az óbecsei KK 24986-os kataszteri parcellán található

 

A projektumhordozó a SZTUR GRANPLAST Bašić Branimir PR Óbecse, Uroš Predić u. 4., Óbecse, beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a „Raktározási és nem veszélyes hulladék kezelésére szolgáló objektumok” megnevezésű PROJEKTUM kapcsán Óbecsén, Botrában az óbecsei KK-ban lévő 24986-os kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek jelen szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában, 2019. május 17-től 27-ig, minden munkanapon 10-től 12 óráig.

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.