É R T E S Í T É S a meghozott határozatról, ami alapján nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése a Szabadon álló beépítésű épület – kiskereskedelmi létesítmény (szupermarket) kísérő tartalommal és transzformátor-állomás kiépítése elnevezésű projektumra az óbecsei kataszteri község 4925-9 helyrajzi számú kataszteri parcelláján

Óbecse község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya, a környezeti hatástanulmányról szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivalatos Közlönye 135/04 és 35/09 sz.) 29.szakasza alapján, közzéteszi az:

 

 

 É R T E S Í T É S T

 

a meghozott határozatról, ami alapján nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése a Szabadon álló beépítésű épület – kiskereskedelmi létesítmény (szupermarket) kísérő tartalommal és transzformátor-állomás kiépítése elnevezésű projektumra az óbecsei kataszteri község 4925/9 helyrajzi számú kataszteri parcelláján

 

 

A projektum hordozója, az újpázovai Lidl Srbija Betéti Társaság, Prva južna radna u.3 hsz. beadványt adott át a környezeti hatástanulmány szükségességének eldőntése céljából a Szabadon álló beépítésű épület – kiskereskedelmi létesítmény (szupermarket) kísérő tartalommal és transzformátor-állomás kiépítése elnevezésű projektumra az óbecsei kataszteri község 4925/9 helyrajzi számú kataszteri parcelláján, Óbecse község területén.

 

A lefolytatott eljárás után a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntése tárgyában, 2019.február 05-én meghoztuk a IV 06 501-4/2019-es számú határozatot, ami szerint nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.

 

A meghozott határozatba betekintést lehet végezni az illetékes szerv irodahelyiségeiben, a 46-os számú irodában Óbecsén, Felszabadulás tér 2. hsz. alatt minden munkanapon 10-12 óra között, ezen értesítés közzétételétől számított 10 napon belül.

 

Az érdekelt közvélemény és a projektumhordozó fellebbezést adhatnak át a meghozott Határozat ellen, ezen érteítés közzétételétől számított 15 napon belül. Az fellebbezést a Tartományi Várorendezési és Környezetvédelmi Titkárságnak kell címezi, ezen szerv útján.