kérelem A LECITIN ÁLLOMÁS hozzáépítése projektum környezeti hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya

É R T E S Í T
a beadott kérelemről A LECITIN ÁLLOMÁS hozzáépítése projektum
környezeti hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről

A projektumhordozó az SOJAPROTEIN RT Óbecse, Óbecse, Ipari utca 1., beterjesztette a kérelmet a környezeti hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről A LECITIN ÁLLOMÁS hozzáépítése PROJEKTUM tárgyában, Óbecse, Ipari utca 1.hsz.alatt, a 23750/1 hrsz.alatti parcellán az Óbecsei KK-ben, Óbecse község területén, IV 06 501-91/202í18 tárgyszám alatt.

A projektumhordozó kérelmében szereplő adatok és dokumentumok megtekinthetők az illetékes szerv 46-os számú irodájában, Óbecsé, Felszabadulás tér 2.hsz. alatt 2018.december 03. és 13.között munkanapokon 10,00 és 12,00 óra között.

Minden érdekelt ezen értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül írásos véleményt adhat be az Óbecsi Községi Kizgazgatási Hivatal címére, Óbecse, Felszabadulás tér 2.

Ezen szerv a 3.bekezdésben meghatározott határidő lejárta után 10 (tíz) napos határidőben meghozza döntését arról, hogy az indítványozott projektum esetében szükséges-e a környezeti hatástanulmány kidolgozása, amiről időben értesíti majd a közvéleményt.