ÉRVÉNYTELEN – hirdetés az első körre óbecse község köztulajdonában levő építkezési célokra előlátott földterület bérbeadásáról mezőgazdasági célokra a rendeltetés szerinti használatba vételig árverés útján történő bérbeadására

– HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE –

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm tartomány

Óbecse község

ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI ELNÖKE

Ikt. szám:  II 464-972/19

Kelt:          2019.11.29.

 ÓBECSE

 

A mezőgazdasági földekről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 62/06., 65/08.-másik törvény, 41/09., 112/15., 80/17. és 95/18-másik törvény számok) 3. szakasza, A tervezési és kiépítési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09.-jav., 64/10- az AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13.- az AB határozata, 50/13.- az AB határozata, 98/13.-az AB határozata, 132/14., 145/14., 83/18., 31/19. és 37/19. számok) 88. szakasza 3. bekezdése és Határozat Óbecse község köztulajdonában lévő kiépítetlen építkezési területek kiadása és bérbeadása  mezőgazdasági célokra a rendeltetés szerinti használatba vételig (Óbecse Község Hivatalos Lapja 14/17. és 16/17. számok) 3. szakasza 1. bekezdése, valamint Óbecse Község Községi Tanácsának 2019. 11. 29-én megtartott 184. üléséről származó jóváhagyása alapján, Óbecse község elnöke ugyanaznap meghozta a

 

HATÁROZATOT

 NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

ELSŐ KÖRBEN ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTKEZÉSI CÉLOKRA ELŐLÁTOTT FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRÓL MEZŐGAZDASÁGI CÉLOKRA A RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATBA VÉTELIG

 és kiírja a

 HIRDETÉST

ELSŐ KÖRRE ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÍTKEZÉSI CÉLOKRA ELŐLÁTOTT FÖLDTERÜLET BÉRBEADÁSÁRÓL MEZŐGAZDASÁGI CÉLOKRA A RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLATBA VÉTELIG ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

 

I.

Nyilvános árverés tárgya

 

Kiírják a hirdetést a nyilvános árverésre első körre Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési célokra előlátott földterület bérbeadásáról mezőgazdasági célokra a rendeltetés szerinti használatba vételig (a további szövegben: földterület), egy évre a következő kataszteri községekben:

 

 

  Sorszám   kataszteri község terület (utca)  az ingatlanlap száma a kataszteri parcella száma kult. és osztály a parcella területe (ha) Ár (EUR/ha) Kezdőár EUR Megjegyzés
1 Mileševo Vuk Karadžić 120 140 mező 1.6372 58.87  

 

96.38

a parcella része
2 Óbecse Építkezési terület 13754 4291 mező 1.4945 58.87 87.98  
3 Óbecse Uroš Predić 9174 6093 szántóföld 1. osztály 0.1540 242.26 37.31  
4 Óbecse Isaković Isidora és Lazar 6613 7213 szántóföld 1. osztály 0.3564 242.26 86.34  
5 Óbecse Építkezési terület 13754 7345 szántóföld 1. osztály 0.2682 242.26 64.97  
6 Óbecse Építkezési terület 13754 7346 szántóföld 1. osztály 0.5871 242.26 142.23  
7 Óbecse Építkezési terület 13754 7365 szántóföld 1. osztály 2.2857 242.26 553.73  
8 Óbecse Építkezési terület 13754 7366 szántóföld 1. osztály 0.3912 242.26 94.77  
9 Óbecse Építkezési terület 6657 7371 szántóföld 1. osztály 0.1880 242.26 45.54  
10 Óbecse NN 13754 7685 szántóföld 1. osztály 0.1591 242.26 38.54  
11 Óbecse Építkezési terület 13860 7931 szántóföld 3. osztály 8.1321  196.23 1595.76  
12 Óbecse Szenttamási út (első km) 13547 8074 mező 2.0000 58.87 117.74  
13 Óbecse Szenttamási út (második km) 13548 8074 mező 2.0000 58.87 117.74  
14 Óbecse Szenttamási út (harmadik km) 13549 8074 mező 1.9170 58.87 112.85  
15 Óbecse Kisrét 5626 24501 szántóföld 1. osztály 3.9385 242.26 954.14  
16 Óbecse Építkezési terület 13485 3833/1 mező 1.9999 58.87 117.73  
17 Óbecse Építkezési terület 13754 3833/2 mező 4.8535 58.87 285.73  
18 Óbecse Építkezési terület 13754 4050/17 szántóföld 1. osztály 0.3889 242.26 94.21  
19 Óbecse Dimitrije – Mita Milovanov 13771 5438/2 szántóföld 1. osztály 2.8829 242.26 698.41  
20 Óbecse Szervó Mihály sz.n. 13754 7196/27 szántóföld 1. osztály 0.0510 242.26 12.36  
21 Óbecse Szervó Mihály sz.n. 13754 7196/28 szántóföld 1. osztály 0.0594 242.26 14.39  
22 Óbecse Szervó Mihály sz.n. 13754 7196/31 szántóföld 1. osztály 0.0518 242.26 12.55  
23 Óbecse Szervó Mihály sz.n. 13754 7196/32 szántóföld 1. osztály 0.0553 242.26 13.40  
24 Óbecse Szervó Mihály sz.n. 13754 7196/38 szántóföld 1. osztály 0.0646 242.26 15.65  
25 Óbecse Szervó Mihály sz.n. 13754 7196/43 szántóföld 1. osztály 0.0478 242.26 11.58  
26 Óbecse Szervó Mihály sz.n. 13754 7196/46 szántóföld 1. osztály 0.0519 242.26 12.57  
27 Óbecse Szervó Mihály sz.n. 13754 7196/47 szántóföld 1. osztály 0.0537 242.26 13.01  
28 Óbecse Szervó Mihály sz.n. 13754 7196/48 szántóföld 1. osztály 0.0614 242.26 14.87  
29 Óbecse Spasoje Stejić sz.n. 13754 7200/2 szántóföld 1. osztály 0.0575 242.26 13.93  
30 Óbecse Építkezési terület 13754 7343/2 szántóföld 1. osztály 0.2001 242.26 48.48  
31 Óbecse Szenttamási út 6653 7349/4 mező 0.3267 58.87 19.23  
32 Óbecse Szenttamási út 6653 7349/5 mező 2.3534 58.87 138.54  
33 Óbecse Építkezési terület 13754 7929/1 szántóföld 1. osztály 0.6897 242.26 167.09  
34 Óbecse Építkezési terület 13860 7929/12 szántóföld 1. osztály 2.4478 242.26 593.00  
35 Óbecse Földvári út 13771 7969/1 szántóföld 1. osztály 6.8575 242.26 1661.30  
36 Óbecse Építkezési terület 137071 7969/2 szántóföld 1. osztály 2.5648 242.26 621.35  
37 Óbecse Földvári út 13771 7969/5 szántóföld 1. osztály 0.1300 242.26 31.49  
38 Óbecse Járás 13761 7969/5 legelő 1. osztály 1.1462 48.45 55.53  
39 Péterréve Peskara 14180 13137/1 szántóföld 2. osztály 9.2360 220.46 2036.17  
40 Bácsföldvár Marko Garić 639 1161 szántóföld 2. osztály 0.3524 220.46 77.69  
41 Bácsföldvár Marko Garić 19271 1162 legelő 1. osztály 2.3868 48.45 115.64  
42 Bácsföldvár Alsó rét 19272 11112 szántóföld 2. osztály 0.2897 220.46 63.87  
43 Bácsföldvár Dózsa György 19272 12399 szántóföld 1. osztály 0.0802 242.26 19.43  
44 Bácsföldvár Alsó rét 19272 12972 szántóföld 1. osztály 0.0950 242.26 23.01  
45 Bácsföldvár Sredoje Petrović 639 1163/3 szántóföld 3. osztály 0.1140 196.23 22.37  
46 Bácsföldvár Svetozar Marković sz.n. 639 34/9 szántóföld 2. osztály 0.1216 220.46 26.81  

 

A licitlépcső 500,00 dinár.

A legkedvezőbb ajánlattevőt annak tekintik, aki a legmagasabb árat ajánlja.

2.Betekintés a dokumentációba: a kataszteri községek szerinti kataszteri parcellákat grafikusan áttekinthetik, amelyek a bérbeadás tárgyát képezik, megtekinthetik Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Vagyonjogi Ügyosztályán, Óbecse, Uroš Predić utca 3-as szám alatt minden munkanapon 11.00-től 13.00 óráig.  Kapcsolattartó személy: Dušica Davidov, telefonszám: 021/6911-985.

 1. A hirdetésben említett földterületeket a megtekintett állapotban adjuk ki és a bérlő nem hivatkozhat azok hiányosságaira.
 1. A bérbeadandó mezőgazdasági földterületeket minden kataszteri községben az érdekelt személy kérésére 09.00 és 13.00 óra között lehet körbejárni.
 1.  Amennyiben a Hirdetés kiírása után a hirdetésben említett területeken változás következik be, bármilyen törvényes alapon, a mezőgazdasági földterületek bérbeadásának vagy használatba adásának további folyamatát csak az így meghatározott földterületekre vezetik le.
 1. A földterületek bérbeadásakor vagy használatba adásakor fellépő összes költség a bérlőt terheli.
 1. A hirdetésben említett földterületeket kizárólag mezőgazdasági termeléshez adják bérbe, más célra nem használhatók fel.

8.A hirdetésben említett földterületeket nem adhatják ki albérletbe.

 

II.

Jelentkezési feltételek a nyilvános árverésre

 

 1. A mezőgazdasági földterületek nyilvános árverésén való részvételre joga van:

a természetes személynek, aki be vannak jegyezve a Mezőgazdasági Gazdaságok Jegyzékébe, aktív státusszal rendelkezik legalább három éve, lakóhelye legalább három éve azon kataszteri község területén van, amely területén a bérlet tárgyát képező földterület is;

a jogi személynek, aki be van jegyezve a Mezőgazdasági Gazdaságok Jegyzékébe, aktív státusszal rendelkezik legalább három éve és székhelye a kataszteri község területén van, amely területén a bérlet tárgyát képező földterület is;

kivételesen, ha a bérbeadás tárgya kiépítetlen építkezési terület, melyet mezőgazdasági célokra adnak ki, területe kisebb, mint 30 ár, részvételi joga van annak a természetes személynek is, aki nincs bevezetve a Mezőgazdasági Gazdaságok Jegyzékébe;

 

 1. Az ajánlattevő azt, hogy megfelel a nyilvános árverésre való jelentkezési feltételeknek a következő dokumentumok fénymásolatával igazolja:

– bizonyíték az utolsó három év tartózkodási helyéről természetes személyeknek-érvényes személyi igazolvány fénymásolata, melyen látszik a tartózkodási hely (ha elektronikus a személyi igazolvány, melyen nem látszanak az adatok a tartózkodási helyről, a személyi igazolvány elektronikusan leolvasott és kinyomtatott példányát kell kézbesíteni);

– jogi személyeknek- kivonat a gazdasági jegyzékből, nem régebbi a hirdetés megjelenésének napjától számított hat hónapnál, vagy hitelesített fénymásolat;

– bizonylat a Mezőgazdasági Gazdaságok Jegyzékébe bejegyzett aktív státuszról az utóbbi három évben, eredeti vagy hitelesített fénymásolat (kivéve a II. rész 1. pont 3. alpont esetében).

 

 1. Az ajánlattevők kötelesek a nyilvános árverés megkezdése előtt betekintésre kézbesíteni a jelen rész 2. pontjában található eredeti dokumentumokat a Nyilvános árverést végrehajtó bizottsághoz. A legkedvezőbb ajánlattevő köteles a nyilvános árverésről szóló jegyzőkönyv lezárása után átadni a jelen rész 2. pontjában található eredeti dokumentumokat a Nyilvános árverést végrehajtó bizottságnak, amely megvitatja a dokumentumokat és megállapítja a jelen hirdetés feltételeinek teljesítését.
 1. Az ajánlattevőnek vagy a meghatalmazott képviselőjének kötelező részt venni a nyilvános árverésen, ellenkező esetben úgy vesszük, hogy elállt a nyilvános árveréstől.
 1. Az ajánlattevő meghatalmazott képviselőjének kötelező az illetékes szerv által hitelesített meghatalmazást a nyilvános árverés megkezdése előtt kézbesíteni a Nyilvános árverést végrehajtó bizottsághoz. A meghatalmazott képviselő csak egy ajánlattevőt képviselhet a nyilvános árverésen.
 1. Az ajánlattevők kötelesek a jelentkezési lappal együtt átadni a bizonylatot a letét befizetéséről legkevesebb 20%-os magasságban a bérbeadandó parcellára, mely részt vesz a nyilvános árverésben, minden nyilvános árverésre külön, dinár ellenértékben a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama alapján a befizetés napján, a 840-1029804-69-es számlára, primalac – Opštinska uprava Bečej, poziv na broj – a nyilvános árverésben részt vevő személyi száma (JMBG) vagy törzsszáma, svrha uplate – uplata depozita za javno nadmetanje br.________.
 1. A legkedvezőbb ajánlattevőn kívül minden ajánlattevőnek a nyilvános árverés után visszafizetjük a befizetett letétet. A legkedvezőbb ajánlattevőnek a befizetett letétet beleszámítjuk az évi bérletbe. Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő eláll az ajánlatától, a letétet nem fizetjük vissza. A letétet annak az ajánlattevőnek sem fizetjük vissza, akit a Nyilvános árverést végrehajtó bizottság rendbontás miatt eltávolít a nyilvános árverésről.
 1. A nyilvános árverést megtartják, ha határidőn belül legalább egy rendezett jelentkezés érkezik és ha a nyilvános árverésen részt vesz az ajánlattevő, illetve a felhatalmazott képviselője, aki benyújtotta a jelentkezést.

 

III.

A nyilvános árveréshez szükséges dokumentáció és a jelentkezés

 

A dokumentáció, melyet kézbesíteni kell a nyilvános árverés jelentkezésére:

1.jelentkezési űrlap, teljes egészében kitöltve és aláírva (jogi személyeknél  – pecséttel hitelesítve);

 1. eredeti bizonylat a letét befizetéséről;
 2. a hirdetés II. részének 2. pontjában felsorolt dokumentum;

4.rendezett felhatalmazás a részvételhez (ha szükséges);

5.nyilatkozat, hogy a hirdetés minden feltételét elfogadja;

6.annak a folyószámlának a fénymásolata, melyre kifizethetik a befizetett letétet

A jelentkezési űrlapot és a megcímzett borítékot, illetve a község címével ellátott nyomtatott címkét átvehetik minden munkanapon Óbecse község iktatójában. Az ajánlattevőnek időben meg kell ismerkednie a jelentkezési űrlap tartalmával.

A jelentkezést a hirdetésre lezárt borítékban kell átadni, amin a következőknek kell állnia:

Az elülső oldalán:

 • Cím: Óbecse község, utca és házszám: Felszabadulás tér 2., Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek nyilvános eljárás útján történő bérbeadását végrehajtó bizottság számára
 • A nyilvános árverés száma_______________________________(beírni a KK-t is)

A hátulsó oldalán:

 • az ajánlattevő vezeték- és keresztneve/elnevezése és címe.

A hirdetésre való jelentkezéssel át kell nyújtani a felsorolt dokumentációt is.

 

IV.

Jelentkezési határidő

 

A jelentkezési dokumentumok átadásának határideje a hirdetés megjelenésétől számított 8 nap, 13.00 óráig. Időben érkezettnek azokat a jelentkezéseket tekintjük, amelyek a megadott időpontig beérkeznek Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Szolgáltató Központjának iktatójába, az említett határidőben, a kézbesítési módtól függetlenül.

A hiányos és késve érkező jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

 

V.

Nyilvános árverés

 

Jelen hirdetés I. részének 1. pontjában szereplő földterület kiadásának és bérbeadásának nyilvános árverését a jelentkezés határidejének lejárta utáni másnap tartják 13.00 órai kezdettel Óbecse község épületében, utca és házszám: Felszabadulás tér 2.

A nyilvános árverés befejezése alapján, Óbecse község elnöke határozatot hoz a földterületek bérbeadásáról, melyet eljuttatnak minden eljárásban résztvevőnek a jogorvoslattal együtt.

 

 

VI.

A haszonbér kifizetése

 

A haszonbért átszámoljuk euróba a Szerb Nemzeti Bank érvényes középárfolyama szerint, az árverés napján.

A haszonbért előre, dinár ellenértékében kell kifizetni a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint, a kifizetés napján.

A legkedvezőbb ajánlattevő köteles a községi elnök bérbeadási Határozata véglegesítésétől számított 8 napon belül átnyújtani a bizonylatot a haszonbér befizetéséről abban az összegben, melyet megállapítottak a földterület bérbeadásról szóló Határozattal, csökkentve a befizetett letéttel, mely után Óbecse község és közötte megkötik a bérbeadásról szóló éves szerződést.

Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő a meghatározott időszakban nem fizeti ki a bérleti díjat, elveszíti a jogot a letét visszafizetésére és a bérletre, a földterületet pedig kiadják bérletbe a második árverezési körben.

 

Jelen Hirdetést meg kell jelentetni szerb és magyar nyelven az Óbecsei Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Óbecse község weboldalán, és egy köztájékoztatási eszközben Óbecse község területén, mindezt ugyanazzal a megjelenítési dátummal.

 

 

ÓBECSE KÖZSÉG ELNÖKE

                                                                 __________________     

                                                                                  Dragan Tošić

 

 

Kidolgozta:

Dušica Davidov

Vesna Živković

Marijana Lovrić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JELENTKEZÉSI ŰRLAP

mellékletekkel

 

Az ajánlattevő családi és keresztneve/elnevezés:_________________ ______________________________

Hely:__________________________, utca és házszám: _________________________________________

Telefon:_____________________________, Személyi szám / anyakönyvi szám: ___________________,

ASZ: ________________, a folyószámla száma (a letét visszaadására):_______ ________________,

banknál: ______________________________________.

 

Jelentkezem a nyilvános árverésre szám: ________ a KK-ban ______________________________.

 

 • Ismerem a földterület fizikai tulajdonságait, melynek árverésére jelentkezem;
 1. Elolvastam a megjelent hirdetést, ismerem a tartalmát és elfogadom annak minden feltételét.

 

Melléklet:    Eredeti dokumentum, illetve hitelesített fénymásolat::  

 • természetes személyeknek személyi igazolvány;
 1. jogi személyeknek kivonat a gazdasági nyilvántartásból (a hirdetés megjelenésétől hat hónapnál nem régebbi);
 2. érvényes kivonat Mezőgazdasági Gazdaságok Jegyzékéből – Bizonylat az aktív státuszról (a hirdetés megjelenésétől hat hónapnál nem régebbi);
 3. bizonyíték a letét befizetéséről;
 4. a folyószámla kártyájának fénymásolata (depo-kártya).

                                                                                                    

 

_______________, ___________évben.

_____________________________________________

           


Melléklet: