Hirdetés az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterületek nyilvános árverés útján történő bérbe és használatba adására