Határozat a rendkívüli állapot kihirdetéséről Óbecse község területén

Szerb Köztársaság                                                  

Vajdaság Autonóm Tartomány                                                   

Óbecse község                                                          

KÖZSÉGI ELNÖK

Ikt. szám: II 011-44/2020

Kelt: 2020. 11. 15.

Ó B E C S E

 

A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 39. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más. törvény, 101/2016.  – más. törvény és 47/2018. számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 47. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja alapján, Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara 2020. 11. 12-i Záradéka alapján Óbecse Község Községi elnöke meghozza a

 

H A T Á R O Z A T O T

a rendkívüli állapot kihirdetéséről

Óbecse község egész területére vonatkozóan

 

  1. Kihirdetjük a rendkívüli állapotot Óbecse község egész területére vonatkozóan.
  2. A rendkívüli állapotot a COVID-19 fertőző betegség járványánakterjedése miatt, valamint a védelmi és mentési operatív intézkedések végrehajtása céljából hirdetjük ki.
  3. Jelen Határozat végrehajtásáról Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara gondoskodik, összhangban A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli helyzetek kezeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. szám) 43. és 44. szakaszával.
  4. Jelen Határozatot kézbesíteni kell a Dél-Bácskai Közigazgatási Körzet Körzeti Katasztrófavédelmi Törzskarához, a Köztársasági Válságtörzs Katasztrófavédelmi Szektorának Újvidéki Katasztrófavédelmi Osztályához, a közvállalatokhoz, intézményekhez, valamint a védelem és mentés végrehajtásában részt vevő többi alanyhoz.
  5. Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésével lép hatályba.

 

                                                                               KÖZSÉGI ELNÖK

                                             Dragan Tošić s.k.