H A T Á R O Z A T O T A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI PROJEKTUMOK ÓBECSE KÖZSÉGBEN A 2023-AS ÉVBEN TÖRTÉNŐ TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ PÁLYÁZATRA BEÉRKEZETT PROJEKTUMOKAT ÉRTÉKELŐ SZAKMAI BIZOTTSÁG TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL