ÉRTESÍTÉST ad a meghozott határozatról, hogy nem szükséges A LECITIN ÁLLOMÁS hozzáépítése projektum környezeti hatástanulmány kidolgozása a 23750/1 KK Óbecse kat. parcellán

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya

 

ÉRTESÍTÉST

ad a meghozott határozatról, hogy nem szükséges A LECITIN ÁLLOMÁS hozzáépítése projektum

 környezeti hatástanulmány kidolgozása23750/1 KK Óbecse kat. parcellán

 

A projektumhordozó az  SOJAPROTEIN RT Óbecse, Óbecse, Ipari utca 1., beterjesztette a kérelmet a környezeti hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről A LECITIN ÁLLOMÁS hozzáépítése PROJEKTUM  tárgyában, Óbecse, Ipari utca 1.hsz.alatt, a 23750/1 hrsz. alatti parcellán az Óbecsei KK-ben, Óbecse község területén.

 

A hatástanulmány szükségességéről szóló döntéshozatali eljárás után 2018. december 17-én meghozták a IV 06 501-91/2018-as számú határozatot, hogy nem szükséges a környezeti hatástanulmány kidolgozása.

 

A meghozott határozat megtekinthető az illetékes szerv 46-os számú irodájában minden munkanapon 10 és 12 óra között, Felszabadulás tér 2. Óbecse, jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napos határidőn belül.

 

Az érdekeltek és a projektumhordozó panaszt tehetnek a meghozott Határozatra jelen értesítés megjelenésétől számított 15 napos határidőn belül. A panaszt a Tartományi városfejlesztési és környezetvédelmi titkárságnak kell benyújtani jelen szerv által.