ÉRTESÍTÉST a Termelőcsarnok Fsz+0/Fsz+galéria kísérőtartalmakkal – II. ütem – színezési technológia bevezetése PROJEKTUM környezeti hatástanulmányának jóváhagyására benyújtott kérelemről

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 20. szakaszának 1. bekezdése alapján, kapcsolatban a 29. szakaszának 1. és 3. bekezdéssel, valamint A környezeti hatástanulmánnyal kapcsolator nyilvános betekintés, prezentáció és közvita eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 69/05. szám) 3., 4. és 5. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a Termelőcsarnok Fsz+0/Fsz+galéria kísérőtartalmakkal – II. ütem – színezési technológia bevezetése PROJEKTUM környezeti

hatástanulmányának jóváhagyására benyújtott kérelemről


A projektumhordozó a belgrádi I-NОVI ТЕKSТILI DОО BEOGRAD-ZVEZDARA, Ruzveltova 48. Belgrád., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány jóváhagyására a Termelőcsarnok Fsz+0/Fsz+galéria kísérőtartalmakkal – II. ütem – színezési technológia bevezetése PROJEKTUM kapcsán, amely Óbecsén az Újvidéki utcában található, 7929/11-es KK Óbecse kataszteri parcellán az Ipari övezetben, Óbecse község területén terveznek megvalósítani.

A tárgyi tanulmány megtekinthető Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának 46-os irodájában Óbecsén, a Feszabadulás tér 2. száma alatt, minden munkanapon 11 és 13 óra között 2021. november 15-éig.

A környezeti hatástanulmánnyal kapcsolator nyilvános betekintés, prezentáció és közvita eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 69/05. szám) 6. szakaszával összhangban az érdekelt szervek, szervezetek és nyilvánosság a közszemle ideje alatt beterjesztheti észrevételeit és véleményét a környezeti hatástanulmánnyal kapcsolatban, írásos formában Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához Óbecsén, a Felszabadulás tér 2. szám alatt vagy elektronikus úton a következő e-mail címre: zivotnasredina@becej.rs.

A nyilvános vitát és prezentációt 2021. november 16-án 11 órakor tartják meg Óbecse Község Közigazatási Hivatalának Kistermében, a Feszabadulás tér 2. szám alatt.

A közszemlét és nyilvános vitát a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Község Közigazgatási Hivatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg.