ÉRTESÍTÉST a jóváhagyási kérelem elutasításáról a Termelő csarnok FSZ+A/FSZ+galéria kísérő tartalmakkal – II. fázis – színező technológia bevezetése projektum környezetre gyakorolt hatásfelmérése kapcsán

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, kapcsolatban a 26. szakasz 2. bekezdésével, közzéteszi a következő

 

ÉRTESÍTÉST

a jóváhagyási kérelem elutasításáról a Termelő csarnok FSZ+A/FSZ+galéria kísérő tartalmakkal – II. fázis – színező technológia bevezetése projektum környezetre gyakorolt hatásfelmérése kapcsán

Értesítjük a nyivánosságot és az érdekelt szerveket és szervezeteket, hogy jelen szerv a döntéshozatali eljárás végrehajtása után meghozta a Határozatot a jóváhagyási kérelem elutasításáról a Termelő csarnok FSZ+A/FSZ+galéria kísérő tartalmakkal – II. fázis – színező technológia bevezetése projektum környezetre gyakorolt hatásfelmérése kapcsán, melynek megvalósítását az óbecsei KK 7929/11-es kataszteri parcelláján, Óbecsén a Gyáripari utcában, az Ipari övezetben tervezik, Óbecse község területén, s mely projektum hordozóka az I-NOVI TEKSTILI DOO BEOGRAD-ZVEZDARA, Ruzveltova 48., Belgrád.

 

A tárgyat képező, IV 6 501-63/2020. számú, 2021. augusztus 27-i elutasításról szóló határozatot megtekinthetik Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának 46-os számú irodájában, a Felszabadulás tér 2. szám alatt, munkanapokon 11:00 és 13:00 óra között, a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napos határidőn belül.

 

 

A betekintést a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Község Közigazgatási Hivatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg a rendkívüli állapot megszűntetése után.

 

Jelen Határozat ellen közigazgatási per indítható a Közigazgatási Bíróságnál az értesítés közzétételétől számított 30 napos határidőn belül.