ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy szükséges környezeti hatástanulmányt végezni tervezett NSU 1608_01 3R ÓBECSE – KELET bázisállomás, GSM900/UMTS/LTE2100 nyilvános telekommunikációs mobilhálózat PROJEKTUMRA, az Óbecsei KK 2964/60-as parcellája, Stevan Doronjski utca 35.