ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a 7929/11 KK óbecsei kataszteri parcellán található „Termelő csarnok kiépítése FSZ+A/FSZ+Galéria a kísérő tartalommal- II fázis – a festéstechnológia bevezetése” Projektum  környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 10. szakasza 5. bekezdése alapján, kapcsolatban a 29. szakasz 1. és 3. bekezdésével, közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a 7929/11 KK óbecsei kataszteri parcellán található „Termelő csarnok kiépítése FSZ+A/FSZ+Galéria a kísérő tartalommal- II fázis – a festéstechnológia bevezetése” Projektum  környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó a BELGRÁD-ZVEZDARAI „I-NOVI TEKSTILI KFT., Belgrád, Roosevelt utca 48., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a „Termelő csarnok kiépítése FSZ+A/FSZ+Galéria a kísérő tartalommal- II fázis – a festéstechnológia bevezetése” PROJEKTUM kapcsán, amely Óbecsén az Ipari zónában található, az Újvidéki utca sz.n., a 7929/11 KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

 

A környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozó eljárás lefolytatása után: 2020. március 05-én meghozták a IV 06 501-6/2020-as számú határozatot arról, hogy szükség van a környezeti hatástanulmány kidolgozására és a környezeti hatástanulmány terjedelmének és tartalmának meghatározására a környezetre gyakorolt hatása miatt.

 

A meghozott határozatba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2-es szám alatti 46-os számú irodában minden munkanapon 11-től 13 óráig jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napon belül.

 

Az érdekelt nyilvánosság és a projektumhordozó fellebezést nyújthat be a meghozott Határozattal kapcsolatban a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál lehet benyújtani, e szerv által.