ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni az óbecsei KK 8050-es számú kataszteri parcellára, Topolyai út vonatkozó Bečej 2 – új benzinkút PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt