ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni Az akkumulátor állomás objektumának kibővítése PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt, Óbecse, Gyáripar utca 1., az Óbecsei KK 23750/1-es parcellája, Óbecse község területén

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján közzéteszi a következő

 

ÉRTESÍTÉST

a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti

hatástanulmányt végezni Az akkumulátor állomás objektumának kibővítése

PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt, Óbecse,

Gyáripar utca 1., az Óbecsei KK 23750/1-es parcellája, Óbecse község területén

 

A projektumhordozó az óbecsei Sojaprotein, Gyáripar utca 1., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatás miatt Az akkumulátor állomás objektumának kibővítése PROJEKTUM kapcsán, Óbecse, Gyáripar utca 1., az Óbecsei KK 23750/1-es parcellája, Óbecse község területén.

 

A környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozó eljárás lefolytatása után: 2022. január 26-án meghozták a IV 05 501-1/2022-es számú határozatot arról, hogy nincs szükség a meglévő állapot környezeti hatástanulmányának kidolgozására.

 

A meghozott határozatba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2-es szám alatti 46-os számú irodában minden munkanapon 11-től 13 óráig jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napon belül.

 

A betekintést a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Község Közigazgatási Hivatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg a rendkívüli állapot megszűntetése után.

 

Az érdekelt nyilvánosság és a projektumhordozó fellebezést nyújthat be a meghozott Határozattal kapcsolatban a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál lehet benyújtani, e szerv által.