ÉRTESÍTÉST a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a radičevići KK 126/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 110, NSU 110 és NSO 110 RADIČEVIĆ bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján közzéteszi a következő

 

ÉRTESÍTÉST

a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni a radičevići KK 126/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 110, NSU 110 és NSO 110 RADIČEVIĆ bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó az újvidéki Telekom Srbija Telekommunikációs Rt. Belgrád, Takovska 2., TECHNIKAI IGAZGATÓSÁG Hálózati Operációs Szektor Hálózati Operációs Szolgálat Újvidék-berendezések, Nemzeti hősök 2., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatás miatt a NS 110, NSU 110 és NSO 110 RADIČEVIĆ bázisállomás PROJEKTUM kapcsán, Radičevićen, a radičevići KK 126/2-es számú kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

A környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozó eljárás lefolytatása után: 2021. augusztus 25-én meghozták a IV 06 501-47/2021-eas számú határozatot arról, hogy nincs szükség a meglévő állapot környezeti hatástanulmányának kidolgozására.

A meghozott határozatba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2-es szám alatti 46-os számú irodában minden munkanapon 11-től 13 óráig jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napon belül.

A betekintést a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Község Közigazgatási Hivatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg a rendkívüli állapot megszűntetése után.

 

Az érdekelt nyilvánosság és a projektumhordozó fellebezést nyújthat be a meghozott Határozattal kapcsolatban a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál lehet benyújtani, e szerv által.