ÉRTESÍTÉST a benyújtott kérelemről a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozóan a 7929/11 KK óbecsei kataszteri parcellán található „Termelő csarnok kiépítése FSZ+A/FSZ+Galéria a kísérő tartalommal- II fázis – a festéstechnológia bevezetése” Projektum környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Osztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a benyújtott kérelemről a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozóan a 7929/11 KK óbecsei kataszteri parcellán található „Termelő csarnok kiépítése FSZ+A/FSZ+Galéria a kísérő tartalommal- II fázis – a festéstechnológia bevezetése” Projektum környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó a BELGRÁD-ZVEZDARAI „I-NOVI TEKSTILI KFT., Belgrád, Roosevelt utca 48., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a „Termelő csarnok kiépítése FSZ+A/FSZ+Galéria a kísérő tartalommal- II fázis – a festéstechnológia bevezetése” PROJEKTUM kapcsán, amely Óbecsén az Ipari zónában található, az Újvidéki utca sz.n., a 7929/11 KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

 

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában,  2020. február 21-től március 01-ig, minden munkanapon 11-től 13 óráig.

 

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

 

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.