ÉRTESÍTÉST a benyújtott kérelemről a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére a 23750/1-es KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó „NIGOS 3-as típusú szárító hozzáépítése (I. fázis), valamint vízesblokk és öltözőhelyiség hozzáépítése (II. fázis)” PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt