ÉRTESÍTÉS ÓBECSE KÖZSÉG HELYI ADÓÜGYOSZTÁLYÁTÓL

AZ ADÓELJÁRÁSRÓL ÉS AZ ADÓADMINISZTRÁCIÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (SZERB KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS KÖZLÖNYE, 15/16. SZÁM) 10-12. SZAKASZAIVAL ÖSSZHANGBAN, AMELY 2016. MÁRCIUS 4-ÉN LÉPETT JOGERŐRE, AZOK AZ ADÓKÖTELEZETTEK, AKIKNEK EZEN A NAPON VAGYONADÓ, KOMMUNÁLIS ILLETÉK, ÉPÍTÉSI TELEKHASZNÁLATI ILLETÉK VAGY KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS FEJLESZTÉSI ILLETÉK CÍMÉN ADÓTARTOZÁSUK VAN, KÉRELMET TERJESZTHETNEK BE AZ ADÓTARTOZÁS RÉSZLETLEFIZETÉSBEN TÖRTÉNŐ TÖRLESZTÉSÉRE.

JOGUK AZ ADÓTARTOZÁS JELEN FELTÉTELEK SZERINTI RÉSZLETLEFIZETÉSÉRE AZOKNAK AZ ADÓKÖTELEZETTEKNEK VAN, AKIK 2016. 03. 04-ÉN ALAPADÓJA (KAMAT NÉLKÜL) 2 MILLIÓ DINÁR ALATT VAN.

A KÉRELMET 2016. ÁPRILIS 1. ÉS JÚLIUS 4. KÖZÖTT LEHET BETERJESZTENI AZON AZ ŰRLAPON, AMIT ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJÁRÓL (www.becej.rs) TÖLTHETNEK LE VAGY ÁTVEHETNEK A HELYI ADÓÜGYOSZTÁLY 1. TOLÓABLAKÁNÁL AZ ADÓHIVATAL ÉPÜLETÉBEN, A DANILO KIŠ UTCA 5. SZÁM ALATT.

A HATÁRIDŐ LETELTE UTÁN IS KÉRHETIK AZ ADÓTARTOZÁS RÉSZLETLEFIZETÉSBEN TÖRTÉNŐ TÖRLESZTÉSÉT, DE AZ ADÓELJÁRÁSRÓL ÉS AZ ADÓADMINISZTRÁCIÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 73-76. SZAKASZAI ALAPJÁN, AMELYEK MÁS ÚJRAPROGRAMOZÁSI FELTÉTELEKET IRÁNYOZNAK ELŐ.

A POLGÁROK ÉS JOGI SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁST KÉRHETNEK SZEMÉLYESEN AZ ADÓHIVATAL ÉPÜLETÉBEN, A DANILO KIŠ UTCA 5. SZÁM ALATT, A 203-AS SZÁMÚ IRODÁBAN VAGY A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMON: 021-6811-353.

 

A kamatláb 2016. 02. 11-én 4,25%-ot tett ki. A Szerb Nemzeti Bank Végrehajtó Bizottsága 2016. 03. 17-én megtartott ülésén úgy döntött, hogy a kamatlábat 4,25%-on tartják (a következő ülést 2016. 04. 07-ére hívták össze.