ÉRTESÍTÉS FELÜGYELŐSÉG ÁLTAL TERVEZETT ELLENŐRZÉSRŐL

Szerb köztársaság
Vajdaság Autonom Tartomány
Óbecse község
Óbecse közigazgatási hivatala
Településrendezési, építésügyi, közművesítési,
közlekedési és felügyelőségi osztály

Felügyelőségi osztály

 

 

 

ÉRTESÍTÉS FELÜGYELŐSÉG ÁLTAL TERVEZETT ELLENŐRZÉSRŐL

 

          

         A felügyelőségi osztály értesíti a gazdasági tevékenységet folytató jogi- és magánszemélyeket, a vízfelületek és a vízpart használóit, hogy április hónaptól kezdve rendkívüli felügyelőségi ellenőrzést folytatnak a Tisza folyó partszakaszának és vízterületének Óbecse településhez tartozó jobb partján a 73+015-től 74+427-ig terjedő folyamkilométer szakaszon, annak céljából, hogy az említett területet a használati célnak előírt módon hasznosítsák, az Óbecse község területén levő belső vízfolyások partjának és területének használatáról szóló határozattal összhangban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2014. szám).

 

         Amennyiben megszűnt a településrendezési, építésügyi, közművesítési, közlekedési és felügyelőségi osztály által az említett területet használó részére kiadott jóváhagyásról szóló végzésben megszabott érvényesség, úgy Önök kötelesek:

  1. eltávolítani az úszóobjektumot,
  2. a part- és a vízterületrészt visszaállítani eredeti állapotába,
  3. abbahagyni a városi kommunális infrastruktúrára való csatlakozás és a bekötőút használatát, valamint biztosítani annak zavartalan használatát.

 

A vízfelületek és a vízpart használója köteles az illetékes kommunális és közlekedési felügyelőnek lehetővé tenni, hogy háborítatlanul végezze munkáját a felügyelőségi eljárás során, biztosítani számára a dokumentációba való betekintést, valamint azt, hogy a felügyelő által megszabott határidőn belül azt megtegye, illetve a felügyelő által előírt módon cselekedjen.

 

Mivel fennáll a lehetősége az eljárás sürgősségének, a Felügyelőségi vizsgálatról szóló törvény 17. szakaszának megfelelően, a kommunális és közlekedési felügyelők munkájukat előzőleges bejelentés nélkül fogják végezni az említett területen.

 

                                                                    a Felügyelőségi osztály vezetője

                                                                           M.Sc.  Krunić Ljubica, s.k.