Értesítés a veszélytelen hulladék tárolási engedélyének kiadására beterjesztett kérelemről