ÉRTESÍTÉS a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni az óbecsei KK 20211-es számú kataszteri parcellára vonatkozó, péterrévei út 143, NSU 283, NSL 282 és NSO 283 ÓBECSE – ÉSZAK bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján közzéteszi a következő

 

ÉRTESÍTÉST

a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni az óbecsei KK 20211-es számú kataszteri parcellára vonatkozó, péterrévei út 143, NSU 283, NSL 282 és NSO 283 ÓBECSE – ÉSZAK bázisállomás PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó az újvidéki Telekom Srbija Telekommunikációs Rt. Belgrád, Takovska 2., TECHNIKAI IGAZGATÓSÁG Hálózati Operációs Szektor Hálózati Operációs Szolgálat Újvidék-berendezések, Nemzeti hősök 2., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatás miatt a NSU 283, NSL 282 és NSO 283 ÓBECSE – ÉSZAK bázisállomás PROJEKTUM kapcsán, Óbecsén, az óbecsei KK 20211-es számú kataszteri parcellán, péterrévei út 143, Óbecse község területén.

A környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozó eljárás lefolytatása után: 2021. augusztus 26-án meghozták a IV 06 501-46/2021-es számú határozatot arról, hogy nincs szükség a meglévő állapot környezeti hatástanulmányának kidolgozására.

A meghozott határozatba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2-es szám alatti 46-os számú irodában minden munkanapon 11-től 13 óráig jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napon belül.

A betekintést a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Község Közigazgatási Hivatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg a rendkívüli állapot megszűntetése után.

Az érdekelt nyilvánosság és a projektumhordozó fellebezést nyújthat be a meghozott Határozattal kapcsolatban a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál lehet benyújtani, e szerv által.