ÉRTESÍTÉS a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni A párosujjú és páratlanujjú patások vágóhídja és felbontóüzeme objektum PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján közzéteszi a következő

 

ÉRTESÍTÉST

a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni A párosujjú és páratlanujjú patások vágóhídja és felbontóüzeme objektum PROJEKTUM meglévő állapotának környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó óbecsei Miodrag Jandrić PR AGROSTOK Bečej, Hegyesi út 32, beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatás miatt A párosujjú és páratlanujjú patások vágóhídja és felbontóüzeme objektum PROJEKTUM meglévő állapotának kapcsán, Óbecsén, a 4296/1-es KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén a Hegyesi út 32. szám alatt.

 

A környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozó eljárás lefolytatása után: 2021. május 11-én meghozták a IV 05 501-31/2021-eas számú határozatot arról, hogy nincs szükség a meglévő állapot környezeti hatástanulmányának kidolgozására.

 

A közszemlét a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Község Közigazgatási Hivatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg a rendkívüli állapot megszűntetése után. A meghozott határozattal kapcsolatban tájékoztatást kérhetnek a zivotnasredina@becej.rs e-mail címen keresztül is minden munkanapon 11-től 13 óráig jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napon belül.

 

Az érdekelt nyilvánosság és a projektumhordozó fellebezést nyújthat be a meghozott Határozattal kapcsolatban a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál lehet benyújtani, jelen szerv által.