ÉRTESÍTÉS a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy a fennálló állapot értékelésével kapcsolatban nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy a fennálló állapot értékelésével kapcsolatban nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni az óbecsei KK-ban levő 19831-es kataszteri parcellán található „Sertésszaporításra szolgáló farm – Első fázis” elnevezésű Projektum környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó a PG Ena Đurić, Đurđa Branković u. 14., Újvidék, beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a „Sertésszaporításra szolgáló farm – Első fázis” elnevezésű projektum kapcsán, amely Óbecsén, a Péterrévei úton sz.n., az óbecsei KK-ban levő 19831-es kataszteri parcellán található, Óbecse község területén.

 

A környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozó eljárás lefolytatása után: 2020. január 10-én meghozták a IV 06 501-67/2019-es számú határozatot arról, hogy nincs szükség környezeti hatástanulmányra a környezetre gyakorolt hatása miatt.

 

A meghozott határozatba betekinthetnek jelen szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában minden munkanapon 10-től 12 óráig jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napon belül.

 

Az érdekelt nyilvánosság és a projektumhordozó fellebezést nyújthat be a meghozott Határozattal kapcsolatban a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál lehet benyújtani, e szerv által.