ÉRTESÍTÉS a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy a fennálló állapot értékelésével kapcsolatban nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni az -Égető-kályha állati eredetű melléktermékek égetésére 50kg/h kapacitásig-  Projektum  környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a határozat meghozataláról arra vonatkozóan, hogy a fennálló állapot értékelésével kapcsolatban nem szükséges környezeti hatástanulmányt végezni az „Égető-kályha állati eredetű melléktermékek égetésére 50kg/h kapacitásig”  Projektum  környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó a „Miodrag Jandrić PR AGROSTOK Óbecse” Hegyesi út 32., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt az „Égető-kályha állati eredetű melléktermékek égetésére 50kg/h kapacitásig” PROJEKTUM kapcsán, amely Óbecsén, a Hegyesi út 32. alatt található, a 4296/1 KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

A környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozó eljárás lefolytatása után: 2020. március 27-én meghozták a IV 06 501-20/2020-as számú határozatot arról, hogy nincs szükség környezeti hatástanulmányra a környezetre gyakorolt hatása miatt.

A rendkívüli helyzet miatt a meghozott határozattal kapcsolatos információt a zivotnasredina@becej.rs e-mail címen keresztül lehet megvalósítani jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napon belül.

Az érdekelt nyilvánosság és a projektumhordozó fellebezést nyújthat be a meghozott Határozattal kapcsolatban a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napon belül. A fellebbezést a Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál lehet benyújtani, e szerv által.