ÉRTESÍTÉS a benyújtott kérelemről a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozóan az óbecsei KK-ban levő 19831-es kataszteri parcellán található Sertésszaporításra szolgáló farm – I. fázis elnevezésű Projektum környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya, A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a benyújtott kérelemről a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozóan az óbecsei KK-ban levő 19831-es kataszteri parcellán található „Sertésszaporításra szolgáló farm – I. fázis” elnevezésű Projektum környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó a PG Ena Đurić, Đurđa Branković u. 14., Újvidék, beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a „Sertésszaporításra szolgáló farm – I. fázis”  elnevezésű projektum kapcsán Óbecsén, a Péterrévei úton sz.n., az óbecsei KK-ban levő 19831-es kataszteri parcellán, bejegyezve IV 06 501-67/2019-es szám alatt.

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek jelen szerv helyiségeiben, Óbecsén, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában, 2019. december 30-tól 2020. január 08-áig, minden munkanapon 10-től 12 óráig.

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.