ÉRTESÍTÉS a benyújtott kérelemről a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozóan a 4296/1 KK óbecsei kataszteri parcellán található „Égető-kályha állati eredetű melléktermékek égetésére 50kg/h kapacitásig” Projektum környezetre gyakorolt hatása miatt

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Osztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a benyújtott kérelemről a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére vonatkozóan a 4296/1 KK óbecsei kataszteri parcellán található „Égető-kályha állati eredetű melléktermékek égetésére 50kg/h kapacitásig” Projektum környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó a „Miodrag Jandrić PR AGROSTOK Óbecse” Hegyesi út 32., Óbecse, beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt az „Égető-kályha állati eredetű melléktermékek égetésére 50kg/h kapacitásig” PROJEKTUM kapcsán, amely Óbecsén, a Hegyesi út 32. alatt található, a 4296/1 KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában,  2020. március 09-től március 19-ig, minden munkanapon 11-től 13 óráig.

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.