ÉRTESÍTÉS a 23750/1-es KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM környezeti hatástanulmányának jóváhagyására benyújtott kérelemről

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04.  és 36/09. számok) 20. szakaszának 1. bekezdése alapján, kapcsolatban a 29. szakaszának 1. és 3. bekezdéssel, valamint A környezeti hatástanulmánnyal kapcsolator nyilvános betekintés, prezentáció és közvita eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 69/05. szám) 3., 4. és 5. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya közzéteszi a következő

 

ÉRTESÍTÉST

a 23750/1-es KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM környezeti hatástanulmányának jóváhagyására benyújtott kérelemről

 

 

A projektumhordozó az óbecsei SOJAPROTEIN d.o.o. Bečej, Ipari utca 1., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány jóváhagyására a Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM kapcsán, amely Óbecsén az Ipari utca 1. hsz. alatt található, a 23750/1-es KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

A tárgyi tanulmány megtekinthető Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának 46-os irodájában Óbecsén, a Feszabadulás tér 2. száma alatt, minden munkanapon 11 és 13 óra között 2020. október 26-áig.

A környezeti hatástanulmánnyal kapcsolator nyilvános betekintés, prezentáció és közvita eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 69/05. szám) 6. szakaszával összhangban az érdekelt szervek, szervezetek és nyilvánosság a közszemle ideje alatt beterjesztheti észrevételeit és véleményét a környezeti hatástanulmánnyal kapcsolatban, írásos formában Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához Óbecsén, a Felszabadulás tér 2. szám alatt vagy elektronikus úton a következő e-mail címre: zivotnasredina@becej.rs.

A nyilvános vitát és prezentációt 2020. október 27-én 10 órakor tartják meg Óbecse Község Közigazatási Hivatalának Kistermében, a Feszabadulás tér 2. szám alatt.

 

A közszemlét és nyilvános vitát a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Közsgé Közigazgatási HIvatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg.