É R T E S Í T É S T a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatástanulmánya jóváhagyásáról

 

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 25. szakasza alapján, kapcsolatban a 29. szakasszal és a 26. szakasz 2. bekezdésével Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya közzéteszi a következő

 

É R T E S Í T É S T

a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatástanulmánya jóváhagyásáról

 

Értesítjük a nyilvánpsságot, hogy a jelen szerv meghozta a Határozatot a NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás projektum hatástanulmányáról a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellán, melynek a projektumhordozója az újvidéki Telekom Srbija Telekommunikációs Rt. Belgrád, Takovska 2., Technikai Igazgatóság Kábel Nélküli Hálózati Szektor, Újvidéki Régió, Újvidéki Végrehajtó Egység, Nemzeti hősök 2.

 

A 2021. november 25-én IV 05 501-61/2021. szám alatt meghozott Hatástanulmány jóváhagyásáról szóló határozatba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában, minden munkanapon 11,00-től 13,00 óráig a jelen értesítés közzétételétől számított 15 napos határidőn belül.

 

A közszemlét és nyilvános vitát a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Közsgé Közigazgatási HIvatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg a rendkívüli állapot megszűntetése után.

 

Jelen Határozat ellen közigazgatási per indítható az illetékes bíróságnál a hirdetés közzétételétől számított 30 napos határidőn belül.