É R T E S Í T É S T a meghozott határozatról, amely alapján szükséges a környezeti hatástanulmány kidolgozása A kereskedelmi létesítmény rekonstrukciója és rendeltetésének veszélytelen elektromos és elektronikus hulladék kezelésére és tárolására szolgáló objektummá való változtatása PROJEKTUMRA az óbecsei KK 3837-es számú kataszteri parcelláján, Topolyai út 3