É R T E S Í T É S T a benyújtott kérelemről a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány kidolgozásának szükségessége eldöntéséről

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 20. szakaszának 1. bekezdése alapján, kapcsolatban a 29. szakasz 1. és 3. bekezdésével, összhangban A környezeti hatástanulmány közszemlére bocsátásáróé, nyilvános prezentációjáról és közvitájáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 69/05. szám) 3., 4. és 5. szakaszával, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya közzéteszi a következő

É R T E S Í T É S T

a benyújtott kérelemről a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellára vonatkozó NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány kidolgozásának szükségessége eldöntéséről

A projektumhordozó az újvidéki Telekom Srbija Telekommunikációs Rt. Belgrád, Takovska 2., TECHNIKAI IGAZGATÓSÁG Hálózati Operációs Szektor Hálózati Operációs Szolgálat Újvidék-berendezések, Nemzeti hősök 2., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a a meglévő állapot környezetre gyakorolt hatása miatt a NS 28, NSU 28, NSL 28 és NSO 28 PÉTERRÉVE bázisállomás PROJEKTUM kapcsán, Péterrévén, a péterrévei KK 9939/2-es számú kataszteri parcellán, Óbecse község területén, ügyiratszám IV 05 501-42/2021.

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában, 2021. november 22-ig, minden munkanapon 11,00-től 13,00 óráig.

A környezeti hatástanulmány közszemlére bocsátásáróé, nyilvános prezentációjáról és közvitájáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 69/05. szám) 6. szakaszával összhangban az érdekelt szervek, szervezetek és nyilvánosság a közszelme ideje alatt a hatástanulmánnyal kapcsolatban, beterjeszthetik észrevételeiket és véleményüket írásos formában Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához, a Felszabadulás tér 2. Óbecse címre, illetve elektronikus formában a zivotnasredina@becej.rs e-mail címre.

A közszemlét és nyilvános vitát a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Közsgé Közigazgatási HIvatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg a rendkívüli állapot megszűntetése után.