É R T E S Í T É S T a benyújtott kérelemről a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére a 23750/1-es KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04.  és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya közzéteszi a következő

 

É R T E S Í T É S T

 

a benyújtott kérelemről a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntésére a 23750/1-es KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt

 

A projektumhordozó az óbecsei SOJAPROTEIN d.o.o. Bečej, Ipari utca 1., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM kapcsán, amely Óbecsén az Ipari utca 1. hsz. alatt található, a 23750/1-es KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén, ügyiratszám IV 06 501-52/2020.

 

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában, 2020. szeptember 7-től 17-ig, minden munkanapon 11-től 13 óráig.

 

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

 

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.