É R T E S Í T É S arról, hogy beterjesztették a kérvényt a környezetre tett hatás felmérésének szükségességéről való döntéshozatalra

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi és Területtervezési Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján közzéteszi a következő

É R T E S Í T É S T
arról, hogy beterjesztették a kérvényt a környezetre tett hatás felmérésének szükségességéről való döntéshozatalra

Az óbecsei Vodokanal KV, Danilo Kiš utca 8/a., projektumhordozó beterjesztette a kérvényt A péterrévei forrás csatlakozó csővezetékének főprojektuma elnevezésű projektum környezetre tett hatása felmérésének szükségességéről való döntéshozatalra, amelynek realizálását Óbecse község területén a péterrévei kataszteri község 2889., 2911., 13137/1., 3751., 3705., 3321., 3750. számú kataszteri parcelláin tervezik.

A projektumhordozó adatait és dokumentumait megtekinthetik az illetékes szerv 46-os számú irodájában, Óbecsén a Felszabadulás tér 2. szám alatt, 2015. április 22-től műjus 1-jéig, minden munkanapon 10,00 éa 12,00 óra között.

Az érdekeltek a jelen értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napos határidőn belül írásban elküldhetik véleményüket Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatti címre.

Jelen szerv a jelen értesítés 3. szakaszában foglalt határidő letelte utáni 10 (tíz) napon belül döntést hoz arról, hogy a javasolt projektumra ki kell-e dolgozni a környezetre tett hatásfelmérést, amiről időben értesíti a nyilvánosságot.