É R T E S Í T É S a határozatról, amely meghatározta a 23750/1-es KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatástanulmánya terjedelmét és tartalmát

Határozat a Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis projektum Óbecse község környezetére gyakorolt hatástanulmánya terjedelmének és tartalmának meghatározásáról, melyet Óbecse község területén a 23750/1-es kataszteri parcellán terveznek (IV 06 501-52/2020)

 

 

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04.  és 36/09. számok) 29. szakaszának 1. és 3. bekezdése alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya közzéteszi a következő

 

É R T E S Í T É S T

arról, hogy meghozta a határozatot, amellyel meghatározta

a 23750/1-es KK óbecsei kataszteri parcellára vonatkozó Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatástanulmánya terjedelmét és tartalmát

 

Értesítjük a nzilvánosságot és az érdekelt szerveket, hogy jelen szerv meghozta a határozatot A projektumhordozó a Textúrált szójaprotein koncentrátum készítő üzem TSPC (P+0, P+1, P+2) I. f ázis és a textúrált szójaprotein koncentrátum készítő melléküzem TSPC (P+0, P+1) II. fázis projektum Óbecse község környezetére gyakorolt hatástanulmánya terjedelmének és tartalmának meghatározásáról, melynek hordozója az óbecsei Sojaprotein Kft., Ipari utca 1., Óbecse.

 

A Hatástanulmány terjedelméről és tartalmáról meghozott IV 06 201-52/2020. számú határozatot 2020. szeptember 21-étől megtekinthetik a jelen szerv helyiségeiben, Óbecsén a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os irodában 11 és 13 óra között, az értesítés közzétételétől számított 10 napig, valamint Óbecse község hivatalos honlapján: www.becej.rs.

 

Az érdekeltek, valamint a projektumhordozó jelen szerv által panaszt tehetnek az újvidéki Tartományi Településrendezési és Környezetvédelmi Titkárságnál.