É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről Péterréve település szennyvíztisztító létesítményének rekonstrukciója és kibővítése PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről 2633-as számú kataszteri parcella, Péterréve kk

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya közzéteszi a következő

 

É R T E S Í T É S T

a benyújtott kérelemről Péterréve település szennyvíztisztító létesítménye PROJEKTUM környezetre gyakorolt hatása miatt a hatástanulmány szükségessége eldöntéséről

2633-as számú kataszteri parcella, Péterréve kk

 

A projektumhordozó Óbecse község, 21220 Óbecse, Felszabadulás tér 2., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a Péterréve település szennyvíztisztító létesítménye PROJEKTUM kapcsán, Péterrévén, a péterrévei kk 2633-as számú kataszteri parcellán, Óbecse község területén, ügyiratszám IV 05 501-55/2021.

 

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában, 2021. október 8-tól 18-ig, minden munkanapon 11-től 13 óráig.

 

A közszemlét és nyilvános vitát a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Közsgé Közigazgatási Hivatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg a rendkívüli állapot megszűntetése után.

 

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

 

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.