É R T E S Í T É S a benyújtott kérelemről a meglévő állapot környezetre gyakorolt hatásának felmérése szükségességének eldöntésére A párosujjú és páratlanujjú patások vágóhídja és felbontóüzeme objektum PROJEKTUM kapcsán, az óbecsei KK 4296/1-es parcellája

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04.  és 36/09. számok) 29. szakasza alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya közzéteszi a következő

 

É R T E S Í T É S T

 

a benyújtott kérelemről a meglévő állapot környezetre gyakorolt hatásának felmérése szükségességének eldöntésére A párosujjú és páratlanujjú patások vágóhídja és felbontóüzeme objektum PROJEKTUM kapcsán, az óbecsei KK 4296/1-es parcellája

 

A projektumhordozó Miodrag Jandrić PR AGROSTOK, Hegyesi út 3 A., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a meglévő állapot környezetre gyakorolt hatásának felmérése szükségességének eldöntésére A párosujjú és páratlanujjú patások vágóhídja és felbontóüzeme objektum PROJEKTUM kapcsán, amely Óbecsén a Hegyesi út 3 A. alatt található, a 4296/1-es KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén, ügyiratszám IV 05 501-31/2021.

 

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek az illetékes szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában, 2021. Április 19-től 29-ig, minden munkanapon 11-től 13 óráig.

 

A közszemlét és nyilvános vitát a COVID-19 fertőző betegség elleni védelem és Óbecse Közsgé Közigazgatási Hivatalában való viselkedésmódról szóló utasításokkal összhangban szervezik meg a rendkívüli állapot megszűntetése után.

 

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

 

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.