É R T E S Í T az arra vonatkozó határozat meghozataláról, hogy nincs szükség a borjak számára előlátott fedett istálló-karám projektum környezeti határtanulmányának kidolgozására

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya

É R T E S Í T
az arra vonatkozó határozat meghozataláról, hogy nincs szükség a borjak számára előlátott fedett istálló-karám projektum környezeti határtanulmányának kidolgozására

A projektumhordozó az óbecsei Ularik Tivadar, Vas Zoltán utca 3., Óbecse, beterjesztette a kérelmet a környezeti hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről való döntéshozatalra a borjak számára előlátott fedett istálló-karám projektum kapcsán, a 23829/1 KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

A hatástanulmány szükségességéről szóló döntéshozatali eljárás után 2018. július 18-án meghozták a IV 06 501-51/2018-as számú határozatot, hogy nem szükséges a környezeti hatástanulmány kidolgozása.

A meghozott határozat megtekinthető az illetékes szerv 46-os számú irodájában minden munkanapon 10 és 12 óra között, Felszabadulás tér 2. Óbecse, jelen értesítés megjelenésétől számított 10 napos határidőn belül.

Az érdekeltek és a projektumhordozó panaszt tehetnek a meghozott Határpzatra jelen értesítés megjelenésétő számított 15 napos határidőn belül. A panaszt a Tartományi városfejlesztési és környezetvédelmi titkárságnak kell benyújtani jelen szerv által.