A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJA

Szerb Köztársaság
Vajdaság AT
Óbecse községi közigazgatás
Városrendezési, építészeti, kommunális
munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya
Ikt.szám: IV 05 350-10/2018
Kelt: 2018. 03. 19.
Óbecse

 

A tervezési és építési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09-jav., 64/10- SZK A határozata, 24/11., 121/12., 42/13- SZK A határozata, 50/13-A határozata, 98/13 –A határozata, 132/14. és 145/14. számok) 63. szakasza 2. bekezdése alapján, Óbecse község közigazgatási hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya

 

MEGSZERVEZI

A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT AMELY A

VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSRA IRÁNYUL A

 999kWe BIOGÁZ FELDOLGOZÓ ÜZEM ÉPíTÉSE KAPCSÁN A GYÁRIPARI ÖVEZETBEN, AZ ÓBECSEI 23748/5 K.K. ÓBECSE SZÁMÚ PARCELLÁN

MEGHÍVNAK minden érdekelt jogi és természetes személyt, hogy tekintse meg a városrendezési projektum VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSRA IRÁNYULÓ 999kWe BIOGÁZ FELDOLGOZÓ ÜZEMÉNEK ÉPíTÉSÉSÉRE VONATKOZÓ TERVEZET, a gyáripari övezet, a 23748/5 K.K. Óbecse számú kataszteri parcellán. A  befektető a BIOSAG ENERGY DOO Óbecse, Újvidéki utca 144.

A városrendezési projektum BEMUTATÁS IDEJE 2018. 03. 23-tól számított 7 nap, munkanapokon 11-től 15 óráig.

A PREZENTÁCIÓ BEMUTATÁSÁNAK HELYE Óbecse község községháza, Felszabadulás tér 2. 48-as számú iroda.

A prezentáció tartalmával kapcsolatos ÉRTESÍTÉST a természetes és jogi személyek a városrendezési szakszolgálattól kaphatnak, a nyilvános bemutatás időtartama alatt.

A városrendezési projaktummal kapcsolatos ÉSZREVÉTELEKET ÉS JAVASLATOKAT a nyilvános prezentáció bemutatásának időtartama alatt kízárólag írásos formában kézbesíthetik Óbecse községi közigazgatási hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya számára.

 

Az osztály vezetője

Milica Nešić, okl. épít. mérn.