A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJA AMELY, A VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSRA IRÁNYUL A SERTÉSFARM FELÉPÍTÉSE KAPCSÁN, AZ ÓBECSE K.K. 19831. SZÁMÚ PARCELLÁN, PÉTERRÉVEI ÚT Sz.N.

Szerb Köztársaság

Vajdaság AT

Óbecse községi közigazgatás

Városrendezési, építészeti, kommunális

munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya

Ikt.szám: IV 05 350-68/2019

Kelt: 2019.11.13.

Óbecse

 

A tervezési és építési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09-jav., 64/10- SZK AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13- SZK AB határozata, 50/13-A határozata, 98/13 –AB határozata, 132/14., 145/14., 83/18,  31/19. 37/19. és számok) 63. szakasza 2. bekezdése alapján, Óbecse község Közigazgatási Hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya

 

MEGSZERVEZI 

A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT AMELY, A

VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSRA IRÁNYUL A

SERTÉSFARM FELÉPÍTÉSE KAPCSÁN, AZ ÓBECSE K.K. 19831. SZÁMÚ PARCELLÁN, PÉTERRÉVEI ÚT Sz.N.

 

MEGHÍVNAK minden érdekelt jogi és természetes személyt, hogy tekintse meg a városrendezési projektum NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT AMELY A VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSRA IRÁNYUL AZ ÓBECSE K.K. 19831. SZÁMÚ PARCELLÁN, PÉTERRÉVEI ÚT Sz.N. . A befektető PG ENA ĐURIĆ, Đurđa Brankovića utca 14.sz., Újvidék.

 

A projektum BEMUTATÁSÁNAK  IDEJE 2019.11.15. – től  zámított 7 nap, munkanapokon 11 órától 15 óráig.

A PREZENTÁCIÓ BEMUTATÁSÁNAK HELYE Óbecse község községháza, Felszabadulás tér 2. 51/a számú iroda.

ÉRTESÍTÉST a prezentáció tartalmával kapcsolatban a természetes és jogi személyek a városrendezési szakszolgálattól kaphatnak, a nyilvános bemutatás időtartama alatt.

ÉSZREVÉTELEKET ÉS JAVASLATOKAT a városrendezési projaktummal kapcsolatosan a nyilvános prezentáció bemutatásának időtartama alatt kízárólag írásos formában kézbesíthetik Óbecse községi közigazgatási hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya számára.

 

 

Urbanisztikai tanácsadó

Rade Avramov, okl. épít.