A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJA AMELY A VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSRA IRÁNYUL A 999kWe BIOGÁZ FELDOLGOZÓ ÜZEM ÉPíTÉSE KAPCSÁN, A 26986 és a 26987 SZÁMÚ ÓBECSE K.K. PARCELLÁKON, PECESORON

A tervezési és építési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09-jav., 64/10- SZK AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13- SZK AB határozata, 50/13-A határozata, 98/13 –AB határozata, 132/14., 145/14., 83/18.  és 31/19.  számok) 63. szakasza 2. bekezdése alapján, Óbecse község közigazgatási hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya

 

MEGSZERVEZI

 A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT AMELY A

VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSRA IRÁNYUL A

 999kWe BIOGÁZ FELDOLGOZÓ ÜZEM ÉPíTÉSE KAPCSÁN, A 26986 és a 26987 SZÁMÚ ÓBECSE K.K. PARCELLÁKON, PECESORON

 

MEGHÍVNAK minden érdekelt jogi és természetes személyt, hogy tekintse meg a városrendezési projektum VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSRA IRÁNYULÓ 999kWe BIOGÁZ FELDOLGOZÓ ÜZEMÉNEK ÉPíTÉSÉSÉRE VONATKOZÓ TERVEZET, Pecesor, a 26986 és a 26987 Óbecse K.K. számú parcellákon. A  befektető a BIOSAG ENERGY DOO Óbecse, Újvidéki utca 144.

A városrendezési projektum BEMUTATÁS IDEJE 2019.07.31-től számított 7 nap, munkanapokon 11-től 15 óráig.

A PREZENTÁCIÓ BEMUTATÁSÁNAK HELYE Óbecse község községháza, Felszabadulás tér 2. 48-as számú iroda.

A prezentáció tartalmával kapcsolatos ÉRTESÍTÉST a természetes és jogi személyek a városrendezési szakszolgálattól kaphatnak, a nyilvános bemutatás időtartama alatt.

 A városrendezési projaktummal kapcsolatos ÉSZREVÉTELEKET ÉS JAVASLATOKAT a nyilvános prezentáció bemutatásának időtartama alatt kízárólag írásos formában kézbesíthetik Óbecse községi közigazgatási hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya számára.

 

Az osztály vezetője

Milica Nešić, okl. épít. mérn.