A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJA

Szerb Köztársaság
Vajdaság AT
Óbecse községi közigazgatás
Városrendezési, építészeti, kommunális
munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya
Ikt.szám: IV 05 350-20/2019
Kelt: 2019. 04. 02.
Óbecse

 

A tervezési és építési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09-jav., 64/10- AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13- AB határozata, 50/13- AB határozata, 98/13 – AB határozata, 132/14. és 145/14. száma) 63. szakasza 2. bekezdése alapján, Óbecse község közigazgatási hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya

 

MEGSZERVEZI

 A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT AMELY A TERÜLET

VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYUL A

FELDOLGOZÓ ÜZEM ÉS ANNAK KÍSÉRÓ ELEMEINEK ÉPíTÉSE KAPCSÁN A GYÁRIPARI ÖVEZETBEN, AZ ÓBECSEI K.K. 7929/11 SZÁMÚ PARCELLÁN

 

MEGHÍVNAK minden érdekelt jogi és természetes személyt, hogy tekintse meg A VÁROSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT AMELY A TERÜLET

VÁROSRENDEZÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYUL, A  FELDOLGOZÓ ÜZEM ÉS KÍSÉRÓ ELEMEINEK ÉPíTÉSE KAPCSÁN a gyáripari övezetben, az óbecsei k.k. 7929/11 számú parcellán.  A  befektető a belgrad-zvezdarai I-NOVI TEKSTILI Kft, Ruzveltova u. 48.sz.

 

A városrendezési projektum BEMUTATÁS IDEJE 2019. 04. 5-től számított 7 nap, munkanapokon 11-től 15 óráig.

A PREZENTÁCIÓ BEMUTATÁSÁNAK HELYE Óbecse község községháza, Felszabadulás tér 2. 51/a számú iroda.

A prezentáció tartalmával kapcsolatos ÉRTESÍTÉST a természetes és jogi személyek a városrendezési szakszolgálattól kaphatnak, a nyilvános bemutatás időtartama alatt.

 A városrendezési projaktummal kapcsolatos ÉSZREVÉTELEKET ÉS JAVASLATOKAT a nyilvános prezentáció bemutatásának időtartama alatt kízárólag írásos formában kézbesíthetik Óbecse községi közigazgatási hivatalának Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelőség osztálya számára.

 

Az osztály vezetője

Milica Nešić, okl. épít. mérnök


Melléklet: