A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT, AMELY AZ ÓBECSEI KK 7899/3-AS KATASZTERI PARCELLÁJÁN TERVEZETT TALAJMENTI RAKTÁR ÉS TEHERAUTÓ PARKOLÓ KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LOKÁCIÓ TELEPÜLÉSRENDEDÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYUL

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala

Településrendezési, Építészeti, Közművesítési,

Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyelőségi Osztály

Ikt.szám: IV 05 350-47/2021

Kelt: 2021. 06. 30.

Felszabadulás tér 2.

ÓBECSE

 

A tervezési és építési törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/09., 81/09-jav., 64/10. – AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13. – AB határozata, 50/13. – AB határozata, 98/13. – AB határozata, 132/14., 145/14., 83/2018., 31/2019., 37/2019. – más törvény, 9/2020. és 52/2021. számok) 63. szakasza 2. bekezdése alapján, Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezési, Építészeti, Közművesítési, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya

 

MEGSZERVEZI

 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓJÁT, AMELY AZ ÓBECSEI KK 7899/3-AS KATASZTERI PARCELLÁJÁN TERVEZETT TALAJMENTI RAKTÁR ÉS TEHERAUTÓ PARKOLÓ KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LOKÁCIÓ TELEPÜLÉSRENDEDÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYUL

 

MEGHÍVNAK minden érdekelt jogi és természetes személyt, hogy tekintse meg a TALAJMENTI RAKTÁR ÉS TEHERAUTÓ PARKOLÓ KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES LOKÁCIÓ TELEPÜLÉSRENDEDÉSI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ TERVEZET településrendezési projektumot, amelyet az óbecsei KK 7899/3-as parcelláján, Óbecsén tervez a BIMAL-AGRI DOO Óbecse, Újvidéki út 165., Óbecse.

 

A településrendezési projektum BEMUTATÁSI IDEJE 2021. 07. 07-től számított 7 nap, munkanapokon 11-től 15 óráig.

 

A PREZENTÁCIÓ BEMUTATÁSÁNAK HELYE Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának épülete, Felszabadulás tér 2. 48-as számú iroda.

 

A prezentáció tartalmával kapcsolatos ÉRTESÍTÉST a természetes és jogi személyek a településrendezési szakszolgálattól kaphatnak, a nyilvános bemutatás időtartama alatt.

 

A városrendezési projaktummal kapcsolatos ÉSZREVÉTELEKET ÉS JAVASLATOKAT a nyilvános prezentáció bemutatásának időtartama alatt kízárólag írásos formában kézbesíthetik Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezési, Építészeti, Közművesítési, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya számára.

 

Az osztály vezetője

Daniela Doroslovački, épít. mérn.-mester