A projektumhordozó az óbecsei AGRO-PROMET D.O.O., Dositej utca 8. Óbecse, beterjesztette a kérelmet a környezeti hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről való döntéshozatalra a Gabonasiló Q= 2x 4140m³ és melléképületek hozzáépítése projektum kapcsán Péterrévén, Topolyai út szám nélküli címen

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya

É R T E S Í T É S T
ad
a környezeti hatástanulmány szükségessége eldöntésének kérelmezéséről

A projektumhordozó az óbecsei AGRO-PROMET D.O.O., Dositej utca 8. Óbecse, beterjesztette a kérelmet a környezeti hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről való döntéshozatalra a Gabonasiló Q= 2x 4140m³ és melléképületek hozzáépítése projektum kapcsán Péterrévén, Topolyai út szám nélküli címen, a 971 KK péterrévei kataszteri parcellán, Óbecse község területén. A tárgy száma: IV 06 501-55/2018.

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek jelen szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában, 2018. július 20-tól július 30-ig minden munkanapon 10-től 12 óráig.

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.