A KÖZJEGYZŐ ELŐTT TETT NYILAKOZAT NEM MENTESÍT A VAGYONADÓ ADÓVALLOMÁSÁNAK BEADÁSÁTÓL A PPI-2 ŰRLAPON

A KÖZJEGYZŐ ELŐTT TETT NYILAKOZAT NEM MENTESÍT A VAGYONADÓ

ADÓVALLOMÁSÁNAK BEADÁSÁTÓL A PPI-2 ŰRLAPON

 

Az adókötelezettség megállapítása végett a vagyonadó alapján, a megvalósított forgalommal kapcsolatban új eljárást írtak elő, hogy az adóalany milyen formában adhatja be az adóvallomást (PPI-2), valamint, hogy az adóvallomást ezek után a köjegyző által is át lehet adni.

Az adóvallomás lehetséges átadásának módozatai vagyonadó estében (PPI-2) a következők:

– írott formában (közvetelül, postázva vagy felhatalmazott személy útján),

– elektronikus úton és

– közjegyző által (az ingatlanforgalommal történt válozásokkal kapcsolatosan)

Az eljárást a közjegyző által beadásra kerülő vagyonadó adóbevallása átadásának módjáról szóló Szabályzat (nálunk a honlapon Propisi alatt) állapította meg.

Az adóalany, a törvénnyel összhangban, köteles adóvallomást tenni a helyi Adóhivatal Osztályának az előírt űrlapon az előírással meghatározott határidőn belül és az ott meghatározott módon (a változást, pl.eladást követő 30 napon belül).

 A Helyi Adóhivatal eddigi gyakorlatában, attól a naptól, amikor ezt a lehetőséget előlátták (2018.07.01.) észrevettük, hogy a polgárok ezt a lehetőséget nem használják – hanem, szabály szerint, nyilatozatot adnak a közjegyző előtt, hogy saját maguk adják be az adóbevallást. Ez, a közjegyző előtt tett nyilatkozat NEM SZABADÍTJA FEL A POLGÁROKAT AZ ADÓVALLOMÁS ÁTADÁSA ALÓL – ahogyan azt a gyakorlat megmutatta, hogy sokan így értelmezik a nyilatkozatot.

A törvény rendelkezései, mellyel az Adóhivatal illetékességét határozták meg, a helyi önkormányzatokra is vonatkoznak, azaz az adóalany jogára és kötelezettségére, mint közbevételek forrásaira, a törvény 2a. szakasza 1.bekezdéséből, a helyi önkormányzat adófelügyelőinek felhatalmazására, és ez a SZABÁLYSÉRTÉSI FELJELENTÉST ÁTADÁSÁT JELENTI ADÓBEVALLÁS ELMULASZTÁSA MIATT.

Az adóvallomás elmulasztása adószabálysértést jelent az adóalany részéről-természetes személlyek esetében, melyért az előlátott büntetés 5.000 és 150.000 dinárt között róható ki   (amennyiben az Adóhivatalnak nem adja át, vagy nem adja át törvényes, vagy meghosszabbított határidőn belül az adóbevallást, vagy azt nem írja alá, vagy a bevallásban pontatlan adatokat visz be, és azokat nem javítja ki az adott határidő alatt, vagy a bevallást a szükséges okiratok, vagy az adó meghatározásához szükséges bizonyítékok nélkül adja át (25.szakasz 2.pont) 38.szakasz.2.és 3.bekezdés, 40.szakasz 1.bekazdés és 41.szakasza az adóadminisztációról és az adóeljárásról szóló Törvénynek (nálunk a honlapon Propisi alatt).

 A közjegyző nem felhatalmazott és nem is köteles az adóvallomások ellenőrzésére, melyeket az adóalanyok a közjegyző által adnak be. Az adóbevallás pontosságáért a közjegyző által átadásra kerülő adóbevallások esetében továbbra is kizárólag az adóalany a felelős!