a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a -Termelő csarnok kiépítése FSZ+A/FSZ+Galéria a kísérő tartalommal- I fázis

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a 7929/11 KK óbecsei kataszteri parcellán található „Termelő csarnok kiépítése FSZ+A/FSZ+Galéria a kísérő tartalommal- I fázis” Projektumra vonatkozóan

 

A projektumhordozó a BELGRÁD-ZVEZDARAI „I-NOVI TEKSTILI KFT., Belgrád, Roosevelt utca 48., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a „Termelő csarnok kiépítése FSZ+A/FSZ+Galéria a kísérő tartalommal- I fázis” PROJEKTUM kapcsán, amely Óbecsén az Ipari zónában található, az Újvidéki utcában, a 7929/11 KK Óbecse kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek jelen szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában,  2019. április 30-tól május 10-ig, minden munkanapon 10-től 12 óráig.

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.